CPM Construction არის საქართველოში არსებულ სპეციალსტთა მულტიდისციპლინირებული პრაქტიკა,  რომელიც გთავაზობთ რჩევებს , დიზაინის მენეჯმენტს, კონტრაქტების მენეჯმენტს,  საიტის კონტროლსა და მონიტორინგს,ასევე პროექტის მენეჯმენტს.

რატომ უნდა აირჩიოთ CPM Construction Project Management ?

გამოცდილება: ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ფართო   საერთაშორისო გამოცდილება სხვადასხვა სექტორების კონსტრუქტირებაში,  მათ შორისაა : საცხოვრებელი კომპლექსები, სასტუმროები, სპორტული დარბაზები,  სამედიცინო დაწესებულებები, აეროპორტები და კომერციული შენობები. ჩვენი 20 წლიანი ისტორიის მანძილზე გვქონდა იმის პრივილეგიაც, რომ ჩართულები ვყოფილიყავით არაერთი მაღალი პროფილის მქონე პროექტში, როგორებიცაა: აშგაბათის  აეროპორტი, სადაც ჩვენ განვახორციელეთ 312 მილიონი დოლარის ღირებულების  კონსტრუქციული სამუშაოები 24 თვეში. ჩვენი ძირითადი ბიზნესი მუშაობს პროექტებზე , რომელთა ღირებულებაც 50-350 მილიონი დოლარის ფარგლებში მერყეობს.  მიუხედავად ამისა, ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ კლიენტებს მოცემული შუალედის გარეთაც.

ინდივიდუალური სერვისი:რადგან ჩვენ მცირეჯგუფიგახლავართ, გვაქვს შესაძლებობა, რომ ჩვენმა ყველა მომხმარებელმა მიიღოს ინდივიდუალური სერვისი და ყურადღება. კლიენტებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ უშუალოდდირექტორს და დირექტორიც  საჭიროების შემთხვევაში დაესწრება კლიენტისთვის მნიშვნელოვან შეხვედრებს რათა მოგცეთ იმის გარანტია , რომ უმაღლესი დონის მომსახურეობით გააგრძელდება შეთანხმებული საკითხისმიწოდება.

მოქნილობა: ჩვენ ვამაყობთ , რომ ვართ მოქნილი გუნდი და გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მოვერგოთ და ვიმოქმედოთ კლიენტის საჭიროებების მიხედვით.  ჩვენ გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ სწორად გვესმის კლიენტების მოთხოვნები და აქედან გამომდინარე , ვცდილობთ მოვერგოთ მათ სურვილებს.

მექანიკური და ელექტრიკული ინჟინერია: CMP-ის კონსულტაცია გამორჩეულია იმ ფაქტით ,რომ ჩვენ გვესმის და ვცნობთ მექანიკურ და ელექტრიკულ ინჟინერიას როგორც, განუყოფელ ნაწილს შენობის  პროექტის მენეჯმენტისას.  ჩვენი M&E ინჟინრები აერთიანებენ საექსპერტო ცოდნასა და პრაქტიკულ მიდგომებს, აქცენტი ბიზნესზედა მულტი-დისციპლინირებული დახმარება CPM-ის გუნდისგან.

სერტიფიცირებული: CPM-ის Construction-ის ინჟინრებისა და არქიტექტორების უმეტესობას მიღებული აქვს PMP სერტიფიცირება პროექტის მენეჯმენტის ინსტიტუსიგან. მათ,  ვისაც გააჩნიათ მსოფლიოში ცნობილიპროექტის მენეჯმენტის პროფესიონალის(PMP) სერტიფიცირება,  აქვთ ფართო ცოდნაპროექტის მენეჯმენტის კონსეპტის შექმნაში და გამოირჩევიან განსაკუთრებულიოსტატობით,  რომელიც გამოყენებადია თითქმის ყველა ინდუსტრიასა და მეთოდოლოგიაში. PMP-ის სერტიფიკატის მფლობელებს აქვთ უნარი,  გაიგონ და ილაპარაკონ პროექტის მენეჯმენტის საერთაშორისო ენაზე. პირებმა,  რომლებმაც მიიღეს აღნიშნული სერტიფიკატი,  გამოავლინეს შემდეგი უნარები : წამოწყება, დაგეგმვა, შესრულება, მონიტორინგი, კონტროლი, პროექტის დასრულება.

გლობალური ცოდნა: ადგილობრივი ცოდნისა და გამოცდილების შემოთავაზებით , რომელსაც ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტიზაც ადასტურებს, ჩვენ ვამატებთ ღირებულებას კლიენტის პროექტის, რაც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას,  რომ შემოგთავაზოთ უბადლო , სერვისი რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორის სტანდარტებს,  ასევე ადაპტირებულია ადგილობრივ მოთხოვნებთან, საჭიროებებთან და რეგულაციებთან.

კლიენტები

წევრობა