პროექტის სახელი/ ინვესტორი/ კონტრაქტორი

Ashgabat Airport VIP Terminal Building / Turkmenistan /Polimeks

 

პროექტის მოცულობა

13.000 m2

 

პროექტის ადგილმდებარეობა

აშხაბადი / თურქმენისტანი

 

პროექტის ისტორია

2016– 2017

სფერო : პროექტის მენეჯმენტი