პროექტის სახელი/ ინვესტორი/ კონტრაქტორი

Man-made canal / Turkmenistan / Polimeks

 

პროექტის მოცულობა

7 კილომეტრიანი არხი , სიგანე  30-60 მეტრი. მოიცავს : სასიარულო ბილიკებს, პარკებს, რეკრეაციულ ზონებს და 75 ერთეულ რესტორანსა და კაფეს. პროექტი მოიცაცს ასევე შვიდი ქუჩის ხიდსა და 2 ფეხით გადასასვლელ ხიდს, უამრავ სანაპირო ზოლსა და გემთსაშენ ტერიტორიას.

 

პროექტის ადგილმდებარეობა

ავაზა / თურქმენისტანი

 

პროექტის ისტორია

2009 – 2011

სფერო : კონსტრუქციის მენეჯმენტი