პროექტის სახელი/ ინვესტორი/ კონტრაქტორი

International Ashgabat Airport Main Terminal Building /Government of Turkmenistan /Polimeks

 

პროექტის მოცულობა

110.000 m2

 

პროექტისადგილმდებარეობა

აშხაბადი / თურქმენისტანი

 

პროექტის ისტორია

2014– 2016

სფერო : პროექტის მენეჯმენტი