პროექტის სახელი/ ინვესტორი/ კონტრაქტორი

ILKSAN MASS HOUSING / TOKI/ URANHOLDING

 

პროექტის მოცულობა

996 Apartments 92.000 m2

 

პროექტის ადგილმდებარეობა

ანკარა / თურქეთი

 

პროექტის ისტორია

2002 – 2004

სფერო : პროექტის მენეჯმენტი