პროექტის სახელი/ ინვესტორი/ კონტრაქტორი

Republican Clinical Hospital/ Ministry of Health of the Republic of Moldova / Summa

 

პროექტის მოცულობა

10.300 m2

 

პროექტისადგილმდებარეობა

ჩისინაუ/მოლდოვა

 

პროექტის ისტორია

2012– 2014

სფერო : პროექტის მენეჯმენტი