ხელშეკრულების მენეჯმენტი

Construction Advisory Services

პროექტის მიწოდება მოიცავს შესყიდვის სხვადასხვა  ფორმასა და მეთოდოლოგიას, როგორებიცაა : დიზაინი-წინადადება-შენობა(DDB),  დიზაინი-შენობა(DB), კონსტრუქციის მენეჯმენტი რისკთან(CMAR), კონსტრუქციის მენეჯერი/გენერალური კონტრაქტორი(CM/GC) და საჯარო და საზოგადო კავშირები.(PPP)

CPM Construction იყენებს  კარგად დამკვიდრებულ პრაქტიკებს, იმისთვის რომ წარმატებულად შეასრულოს პროექტი და მოახდინოს მისი მიწოდება სხვადასხვა მეთოდების მიხედვით.  ჩვენი გუნდები იყენებენ კრეატიულ ტექნიკებს უახლესიტექნოლოგიებით, რათამიაღწიონ ჩვენი კლიენტის დასახულ მიზანს, ამასთანავე ახორციელებენ აზრიან და ეფექტურ პროცესებს, აქციონერების დახმარებით. პროექტის ყველა ეტაპზე ჩვენი პრიორიტეტია დარწმუნება და მოქნილობა.  ჩვენ ვამაყობთ , რომ შეგვიძლია ისეთი პროექტების მიწოდება, რომლებიც ბოლომდე დააკმაყოფილებენ კლიენტის მოთხოვნებს.

ჩვენ გთავაზობთ ფართო გამოცდილებას შემდეგი საკითხების  მართვასთან დაკავშირებით :

ტრადიციული, დიზაინი,წინადადება, აშენება(DBB)

დიზაინის და კონსტრუქციის სერვისები გამოყოფილია ერთმანეთისგან სხვადასხვა პირების, განსხვავებული კონტრაქტებისა და სხავდასხვა სამსახურის კუთხით. პროექტი  წარმოდგენილია შემდეგი თანმიმდევრობით:  დიზაინი, შესყიდვა და კონსტრუქცია.

დიზაინი/აშენება(D/B) და სისწრაფე

კონსტრუქცია ტიპიურად იწყება დიზაინის დასრულებამდე.  პროექტის დიზაინერები და კონტრაქტორები მუშაობენ პროექტის მფლობელთან ერთად, რომ აწარმოონ არქიტექტურული დიზაინი და კონსტრუქციული სერვისი, ძირითადად ერთი კონტრაქტის ქვეშ. საკონტრაქტო შეთანხმების ვარიანტი შეიძლება შეიცავდეს ცალ-ცალკე კონტრაქტებს დიზაინისა და კონსტრუქცისთვის, იმის გათვალისწინებით რომ კონსტრუქცია სრულდება “ არა გადაჭარბების“ (NTE) ან“ გარანტირებული მაქსიმალური ფასის“ (GMP) კონტრაქტის ქვეშ.

კონსტრუქციული მენეჯმენტი და რისკი (CMAR)

განვითარებისა და დიზაინის ეტაპებზე კონტრაქტის გათვალისწინებითმფლობელთან ერთად  CM  ივარაუდოებს შესაძლორისკებს კონსტრუქციის შესრულებისათვის გენერალური კონტრაქტორის ექვივალენტის სახით. აგროვებს და მართავს ყველა გაცვლილ სუბკონტრაქტორს კონსტრუქციის ეტაპის დროს.

კონტრაქტორის ადრეული ჩარევა (ECI)

თუ გავყვებით ორ ეტაპიანი გეგმის მეთოდოლოგიას, ინტეგრირებული გუნდი , რომელიც შედგება მფლობელის, ინჟინერისა და კონტრაქტორისგან, თანამშრომლობას იწყებენ დიზაინის ადრეული ეტაპიდან, რათა ფორმა მისცენ და დახვეწონ საბოლოო საჭიროებები, მანამდე სანამ დადებენ კონსტრუქციის კონტრაქტს.

ინჟინერია, შესყიდვა, კონსტრუქცია (EPC)

პროექტის დეტალური ინჟინერული დიზაინი, ყველა მასალისა და დანადგარის შესყიდვა და  კონსტრუქცია , კომისია და საწარმოს გადაცემა არის ერთი კონტრაქტორის პასუხისმგებლობა.

ინჟინერია, შესყიდვა, კონსტრუქციის მენეჯმენტი(EPMC)/ინჟინერია, შესყიდვა, კონსტრუქციის მენეჯმენტი , ვალიდაცია (EPMC)V))

მფლობელი დებს ხელშეკრულებას კონსულტანტების გუნდთან,  რათა აწარმოოს  სრული ინჟინერული დიზაინი,  შესყიდვა და კონსტრუქციული მენეჯმენტის სერვისები, ამასთანავე გადახედოს საბოლოო დიზაინს, კონსტრუქციასდა კომისიას, რომელიც ძირითადად შესრულებულიაერთჯერადი ანაზღაურების საფუძველზე რომელიმე კონტრაქტორის მიერ.

ვარიანტები საკონტრაქტო შეთანხმებაში ინდუსტრიის მარკეტულ სექტორში მოიცავს იმ დოკუმენტურსამხილს, რომლის საფუძველზეც შესრულდება  დიზაინი, ინსტალაცია და სამშენებლო ობიექტის ოპერაციებისაჭირო სტანდარტების მიხედვით.

ინტეგრირებული პროექტის მიწოდება (IDP)

ყველა ძირითადი მხარე(მფლობელის, დიზაინერისა და მშენებლის ჩათვლით)  იწყებენ თანამშრომლობას  იმისათვის,  რომ მოახდინონ პროექტის მიწოდება, იზიარებენ რისკსა და პასუხისმგებლობებს პროექტის ყველა ეტაპზე.

საჯარო კერძო პარტნიორობა (PPP ან P3)

საშუალო ან გრძელვადიანი ბიზნეს წამოწყება ,რომლითაც საჯარო პირი დებს ხელშეკრულებას კერძო სექტორთან ( ძირითადად გუნდის დეველოპერი, ფინანსისტი, ინჟინერი, კონტრაქტორი და ოპერატორი ), რათა მიაწოდონ საჯარო სექტორის სერვისის ვალდებულებები.

სწორი საკონტრაქტო ფორმის არჩევა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, ის აჩვენებს სპეციფიკას,  პროექტის მოცულობას,  კომპლექსურობასა და მომხმარებლის მიზნებს სხვა ფაქტორებთან ერთად.  CPM კონსტრუქცია მოგაწვდით პროფესიონალურ რჩევებს,  რომლებიც საშუალებას იძლევიან მიღებულ იქნას სწორი გადაწყვეტილებები . კონტრაქტი მოიცავს სხვადასხვა კონტროლის მექანიზმსა  და პროცედურებს, რათა  მიწოდებული იქნას წარმატებული პროექტი.