ხარისხის მენეჯმენტი

Design Management

CPM კონსტრუქციას აქვს სანდო და  გამოცდილი ხარისხის კონტროლის მექანიზმი. ჩვენ გთავაზობთ ყოვლისმომცველ პაკეტს, ტექნიკურ ექსპერტიზას და დახმარებას ჩვენ საერთაშორისო მომხმარებლებისთვის.

CPM ახორციელებს დროში გამოცდილ პროცესებსა და მენეჯმენტის სისტემებს.  უმაღლესი დონის ხარისხის არიან ინტეგრირებულნი არიან  ჩვენს პროექტში , რაც იმის გარანტიას იძლევა რომ აქციონერებს აქვთ წვდომა ეფექტური მართვის სისტემებთან.

ჩვენიხარისხის გარანტია მოიცავს ინდუსტრიის რეგულაციებს და დამყოლობას, რისკის მართვას, ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას, გარემოს(HSE) პროგრამებს, პროცესსა და ტრენინგს. ეს პრაქტიკები ასევე გთავაზობთ კორპორატიულ სტრატეგიებს, ანალიზს , პერფორმანსის განვითარებას, ხარისხის ტრენინგს და დახმარებას კლიენტის სურვილების წარმატებულად განხორციელებისთვის . ასევე მისაღებ სისტემას კმაყოფილებისათვის.