ჩვენს შესახებ

CPM Construction არის საქართველოში არსებული სპეციალსტთა მულტიდისციპლინირებული გუნდი, რომელიც გთავაზობთ რჩევებს, დიზაინის მენეჯმენტს, კონტრაქტების მენეჯმენტს, საიტის კონტროლსა და მონიტორინგს, პროექტის მენეჯმენტს.

ჩვენ ავაშენეთ ბიზნესი, რომლის საძირკველიცა და საყრდენიც დეტალებზე დაკვირვება და ყურადღების მიქცევაა. ასევე პროექტში მაქსიმალური ჩართულობაა. ჩვენ არ ვართ თქვენთვის ტიპიური მულტი-დისცპილინირებული ფირმა, ჩვენ ვიცით ყველაფერი ჩვენი პროექტების შესახებ და განუწყვეტლივ მოვუწოდებთ გუნდებს წარმატებული შედეგისაკენ. ყველა პროცესი, რომელსაც ჩვენს თავზე ვიღებთ ისეთივე განსხვავებული და გამორჩეულია, როგორიც ჩვენი კლიენტები, ამიტომაც გთავაზობთ მოქნილ, თქვენზე მორგებულ მომსახურეობას, რომელიც გაითვალისწინებს ჩვენი კლიენტების ინდივიდუალურ სურვილებსა თუ საჭიროებებს. ჩვენ გთავაზობთ ე.წ.   „ერთი გაჩერების პრინციპს“  (ONE-STOP-SHOP) . ასევე შეგვიძლია შემოგთავაზოთ კერძო  სერვისები, რათა დავაკმაყოფილოთკლიენტის სურვილები.

დასაწყისში, ჩვენი დირექტორის დახმარება და ჩართულობა გვაძლევს საშუალებას,  რომ ჩამოვაყალიბოთ  ახლო  ურთიერთობა , უზრუნველვყოთ სტრატეგიულად მისაღები სერვისები წარმატებული პროექტებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, თქვენ ხართ კერძო სექტორი თუორგანიზაცია, მფლობელი, ინვესტორი, ფონდი ან დეველოპერი.  ჩვენ შეგვიძლიაექსპერტებისა და რჩვების შემოთავაზება.ჩვენ ყველა ეტაპზე თქვენს გვერდით ვართ: სტრატეგიული დაგეგმვა, კონსტრუქციული სამუშაო და რა თქმა უნდა,  წარმატებული შედეგი.

CPM-ის სახელმძღვანელო პრინციპები მარტივია : ჩვენმაგუნდმაშექმნას  განსხვავებული , მნიშვნელოვანი  და გარანტირებული მომსახურეობა კლიენტის პროექტებისთვის. ჩვენ ამას მივაღწიეთ ენერგიული მუშაობით, შედეგად გვაქვს განვითარებული კომპანია,  რომელიც  ყველას ინტერესს იპყრობს და ინარჩუნებს განსაკუთრებულობას.

ჩვენი ჯგუფის გამორჩეული მეთოდოლოგია გვაძლევს საშუალებას, რომ მოგაწოდოთ სხვადასხვა გამოცდილება  ყველზე ეფექტური გზით.  ჩვენ ვართ  აბსოლუტურად ფოკუსირებული წარმატებულ შედეგზე. ვცდილობთ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ ჩვენი კლიენტის მიზნები. ასევე ჩვენს თავზე ვიღებთ პასუხისმგებლობას ხელისშემშლელი გარემოებების მოგვარებასთან დაკავშირებით,  რამაც შეიძლება პროექტის შესრულებას ხელი შეუშალოს.

CPM-ის კონსტრუქცია გაწვდით სერვისებს რომელიც ფოკუსირებულია პროექტის წარმატებულ მენეჯმენტზე და ითვალისწინებს ყველა ფაქტორს, განსაკუთრებული ყურადღებით ხარჯითა თუ