მონიტორინგი და კონტროლი

Monitoring and Controlling

CPM-ის დამოუკიდებელი პროექტის მონიტორინგი  გაწვდით კვლვებს ,  კონფიდენციალურ შეფასებებს. ის ასევე მოგაწვდით დეტალურრეპორტს  ინვესტორებისთვის, დეველოპერებისთვის, შენობის მფლობელებისა და კონტრაქტორებ`ისთვის.

CPM-ს გუნდს შეუძლია ხელშეკრულებაში შეთანხმებული გეგმების ახლო მონიტორინგი განახორციელოს, რაც გულისხმობს  პროცესების განვითარებას ,პროექტის მიწოდებას, შენობის დანახარჯს, შემოთავაზებულგანრიგს, ხარისხიანდიზიაინსა და რისკის კონტროლს.

CPM-ის გუნდი რეგულარულად მოგაწვდით რეპორტს  მიმდინარე პროგრესის შესახებ,  სამშენებლო მოედნიდანვე ფულის დინების დაგეგმვასთან დაკავშირებით და ივარაუდებს საბოლოო დანახარჯს.