კონსტრუქციის მენეჯმენტი

იდეა მხოლოდ დიდი ხნის  ფიქრის შემდეგ ხდება ხელშესახები აქტივი.  ეს პროცესი განხორციელებადია კონსტრუქციის ფაზით, რომელიც ავსებს სიცარიელეს ქაღალდზე შექმნილ კონსეპტებსა და რეალური სამყაროს შედეგებს შორის. შესაფერისი მენეჯმენტი ამ ფაზისთვის საჭიროებს მკაცრ  დაგეგმვას და რესურსების დინების კონტროლს.

CPM-ში, ვამზადებთ კონსტრუქციის მენეჯმენტსა და სერვისს, პროექტს განსაკუთრებული მოთხოვნებისა და საჭიროებების მიხედვით. ჩვენი გუნდი ხორცს შეასხამს თქვენს დიზაინს, ღირებულებაზე აქცენტირებით, გრაფიკით, უსაფრთხოებითა და რისკის მენეჯმენტით.
CPM კარგად აკვირდება ყველა კონსტრუქციულ აქტივობას და შემოგთავაზებთ რჩევებს ამ კონტრუქციის პროცესებთან დაკავშირებით, ასევე სამუშაო პაკეტებთან, კონტრაქტორის მენეჯმენტთან, სამუშაო საჭიროებებთან და მიმწოდებლებთან.