დანახარჯების მენეჯმენტი

Cost Management

ჩვენ არასდროს  მოგაწვდით სავარაუდო დანახარჯს. CPM-ში ჩვენ შეგვძლია დამალული აზრების წაკითხვაც კი! მოგაწვდით ზუსტ გამოთვლებს, რომელიც დაფუძნებულია გამოცდილებასა და ჩვენ მომხმარებელთა ბაზრის ცოდნაზე.

ჩვენგაზლევთ გარანტიას,  რომ დაცული იქნება ბალანსი კლიენტის მოთხოვნებსა და იმ რესურსებს შორის რომელიც მას ექნება. ჩვენ გვჯერა, რომ კოლექტიური ჩართულობით მივიღებთ უზუსტეს და უტყუარ შედეგს.

ჩვენ მოგაწვდით სანდო გამოთვლებს პროექტის ყოველ ეტაპზე. ჩვენ ასევე რეგულარულად გადავხედავთ ამ გამოთლებს, რაც საშუალებას მოგვცემს მივაღწიოთ კლიენტის მიზნებსდა თავიდან ავიცილოთ კლიენტისთვის იმის თქმა,  რომ ისინი რაიმეს  ყიდვას ვერ შეძლებენ.