დაგეგმვის და განრიგის სერვისი

Scheduling Services

ჩვენ გვყავს შესაბამისი კვალიფიკაციის დამგეგმარებლები  და ვიყენებთ კრიტიკული გზის მეთოდს განრიგისთვის, განვითარებისთვის, მონიტორინგისთვის, გადახედვისთვისა და პროცესის განვითარებისთის პროექტის ყველა ეტაპზე.CPM-ის გუნდი ძალიან ნიჭიერი და უნარიანია , ზემოთაღნიშნულ საკითხებში.ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ კომპლექსური განრიგის დაგვიანების ანალიზი.