პროექტის მენეჯმენტი

Project Management

რა არის პროექტის მენეჯმენტი ? რას ვაკეთებთ ჩვენ ?

ჩვენი პირველადი ფუნქცია გახლავთის, რომ ვიმოქმედოთ როგორც ხელის შემწყობებმა ე.წ. „ფასილიტატორი“-ის ფუნქციით.  უფრო დაზუსტებით,  ჩვენ ვამზადებთ ჩარჩოს და საძირკველს  პროექტის წარმატებული განვითარებისთვის, ამავდროულად გაწვდით კონტროლისა და მიღწევების შესახებ ინფორმაციას. პარალელურად ჩვენ ვმუშაობთგუნდთან,რათა მათ მოგაწოდონ  ინოვაციური იდეები.

ინდუსტრიაში 20 წელზე მეტი გამოცდილებით, პროექტის მენეჯმენტი არის ის ძირითადი სერვისი,რასაც ჩვენ გთავაზობთ. პრობლემის გადაჭრისჩვენი ინოვაციური და ორიგინალური გზები არის მოქნილი. გვყავს სპეციალურად შერჩეული გუნდი, რომლის შეკრებაც ხდება დროულად და ისინი გამოირჩევიან პრაქტიკულობით. ჩვენ გთავაზობთ სტაბილურ მიდგომას პროექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით რომელიც PMBOK(პროექტის მენეჯმენტის ინსტიტუტი) სახელმძღვანელოდან მიღებულ ცოდნაზეა დაფუძნებული, იმისათვის რომ ეფექტურად ვმართოთ პროექტები.

CPM-ის ფართო და სრული გამოცდილება გარანტირებს იმას, რომ ჩვენ გთავაზობთ ზუსტ დაგეგმვას და მიწოდების სტრატეგიას ოპტიმალურიშედეგების მიღების მიზნით.  თუ ჩვენი მომხმარებლის მოთხოვნები არის დაკმაყოფილებული, ვთვლით რომ პროექტი წარმატებულადაა მიწოდებული. ამის გათვალისწუნებით, ჩვენ მზად ვართ,  რომ გამოვიყენოთ გამჭვირვალე და მდგრადი პრაქტიკები ყველა ეტაპზე.